vnfaster@gmail.com

Thêm thành phố (State) cho Quốc gia Việt Nam trong trang thanh toán Woocommerce

Thêm thành phố (State) cho Quốc gia Việt Nam trong trang thanh toán Woocommerce Hook vào woocommerce_states Kết quả:   NGÔ THOẠI

Thêm thành phố (State) cho Quốc gia Việt Nam trong trang thanh toán Woocommerce


public function adding_cheng_country_states( $states ) {
$states['VN'] = array(
'VN01' => __('Hà Nội', 'woocommerce'),
'VN02' => __('Đà Nẵng', 'woocommerce'),
'VN03' => __('TP. Hồ Chính Minh', 'woocommerce'),
'VN04' => __('Bắc Ninh', 'woocommerce'), 
'VN05' => __('Nam Định', 'woocommerce'),
'VN06' => __('Hải Dương', 'woocommerce'),
);
return $states;
}

Hook vào woocommerce_states

add_filter( 'woocommerce_states', array($this,'adding_cheng_country_states' ));</pre>

Kết quả:

 

NGÔ THOẠI

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn có thể dùng các thẻ HTML này:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bình luận của bạn sẽ được hiển thị sau khi kiểm duyệt. Cảm ơn bạn đã để lại bình luận!.

X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?