Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress

Lấy link đầu tiên trong bài viết Wordpress rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm 1 đoạn Function và đoạn hiển thị sau đây

Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress
4.8 (96.67%) 6 votes
Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress
Đôi khi bạn muốn bài viết hiển thị Link tới 1 địa chỉ khác bằng cách lấy địa chỉ url đầu tiên, Vấn đề này rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm 1 đoạn Function và đoạn hiển thị sau đây để Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress

lấy link đầu tiên trong bài viết wordpress

Đầu tiên các bạn cần thêm đoạn này vào file Functions.php trong theme đang sử dụng :

function vnkings_get_content_link( $content = false, $echo = false ){
  if ( $content === false )
    $content = get_the_content(); 
  $content = preg_match_all( '/<a href="(.*?)"/s', $content, $links );
  $content = $links[1][0];
  if ( empty($content) ) {
  	$content = false;
  }
  return $content;
}

Để hiển thị ra vị trí mong muốn, bạn dùng câu lệnh này :

 
<a href="<?php echo vnkings_get_content_link( get_the_content() ); ?>"><?php the_title(); ?></a>

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Bình luận bài viết

Bạn có thể dùng các thẻ HTML này:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?