Thay URL mặc định của Author trong WordPress không cần Plugin

Thay đổi URL mặc định của Author trong Wordpress không cần Plugin một cách đơn giản phù hợp với nhu cầu tối ưu tất cả đường dẫn cho website.

477 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?