Thêm Fanpage Facebook chat cho Website

Mới đây Facebook đã thêm chức năng Live Chat Fanpage cho phép tích hợp vào Website điều này tạo nên giải pháp kinh doanh tuyệt vời giữa Website và Fanpage Bán hàng

5999 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?