Functions chỉ hiển thị cho Author các Post của của mình

Functions wordpress giúp Author chỉ hiển thị các Post của của mình trong bảng quản trị giúp việc quản lý bài viết dễ dàng hơn

2570 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?