Thêm Upload Avatar cho thành viên WordPress bằng Functions

Trong bài viết này mình sẽ giúp Bạn Thêm Upload Avatar cho thành viên Wordpress bằng Functions một cách đơn giản nhất

2363 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?