Lấy link đầu tiên trong bài viết WordPress

Lấy link đầu tiên trong bài viết Wordpress rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm 1 đoạn Function và đoạn hiển thị sau đây

2620 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?