Sử dụng WP Query cho file không thuộc thư mục WordPress

Sử dụng WP Query cho file không thuộc thư mục Wordpress giúp bạn lấy dữ liệu sang một File outside một cách dễ dàng.

4121 Lượt xem
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?